کد خبر: 564
تاریخ انتشار: 19 نوامبر 2020
تعداد بازدید: [totalcount]

عدم مراجعه حضوری به دانشگاه

باعنایت به تصمیم ستادملی کرونادرخصوص کاهش رفت وآمدهاوحضورفیزیکی درجامعه و نیزمواردمطرح شده مبنی بررعایت وحفاظت ازسلامت خانواده بزرگ دانشگاه آزاداسلامی بدینوسیله اعلام میگرددازمراجعه حضوری دردانشگاه ازتاریخ 1/9/99 به مدت دوهفته خودداری نمایید.
درصورت نیازمیتوانیدازطریق لینک زیردرخواست خودرااعلام تانسبت به بررسی وانجام آن اقدام شود:
http://taftiau.ac.ir/fa/node/519
ضمناکلاسهای درس به صورت آنلاین برگزارمیگردد ودرصورت نیازباپشتیبانی دانشگاه آقای مهندس آرمان تماس حاصل نمایید:09131529282  

03532628000-9

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.