کد خبر: 216
تاریخ انتشار: 09 خرداد 1395
تعداد بازدید: 2743بازدید

بازدید اعضا نظام مهندسی ساختمان استان های کشور ازرصد خانه تفت

اعضا نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ازبخش های مختلف "رصدخانه تفت "دردانشگاه آزاداسلامی واحد تفت بازدید نمودند.
دراین بازدید که به مدت2ساعت بطول انجامید، بیش از70 نفر ازبازدید کنندگان براساس برنامه زمان بندی شده ازبخش های آسمان نما,گنبد اصلی محل استقرار تلسکوپ بزرگ,وسالن اجتماعات رصد خانه حضوریافته ودراین مجموعه کارشناسان توضیحات لازم را ارائه نموده وحاضرین را باموضوعات مربوط به علم نجوم وکیهان شناسی آشنا نمودند.دربخش پایانی بازدید کنندگان باحضور برپشت بام رصد خانه ,بااستفاده از تلسکوپ مستقر دراین قسمت به رصد ستارگان مختلف ازجمله سیاره مریخ ومشتری ومشاهده صورفلکی موجودمانند دب اکبر ودب اصغر ورصدستاره قطبی پرداختند.باتوجه به شفاف بودن آسمان ورؤیت ستارگان متعدد بازدیدکنندگان سؤالات زیادی درخصوص اجرام مورد مشاهده برایشان مطرح گردیده بود که باپاسخ کارشناسان ,به نکات موردنظرخود دست یافتند.

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.