مراحل اخذ پایان نامه از تصویب تا دفاع همراه با فرمهای مورد نیاز

تذکر:  

1- در بازه های زمانی ده روزه حتما از اطلاعیه ها و بخشنامه‌های مربوط به پایان نامه دیدن فرمایید.

2- فرمهای قرمز رنگ صرفا جهت اطلاع بر روی سایت قرارداده شده و قابل برداشت نمی باشد.

         3- در نگارش مراحل ذیل، توجه به جامع بودن آن سبب شده مطالب اندکی طولانی گردد لذا دقت در مطالعه نوشته ها راهگشای بسیاری از مشکلات فرارو خواهد بود.

 

 مرحله اول: گروه آموزشی

1-1-ارائه لیست اساتید راهنما و مشاورجهت پایان نامه و درصورت امکان ارائه لیست موضوعات پیشنهادی اساتید

تذکر:دانشجویان محترمی که استاد/اساتید راهنمای پایان نامه ی خود را از بین اساتید خارج از دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می کنند می بایست بر اساس بخشنامه شماره 73/390514 مورخ 92/11/26 نسبت به تکمیل فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی اقدام و سپس آن را همراه با پروپوزال و سایر مدارک به گروه آموزشی تحویل نمایند.

2-1- بر اساس بخشنامه شماره 73/413641 مورخ 92/12/17 و به منظور استفاده ازتخصص اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد های دانشگاهی موظفند با درخواست کتبی، نسبت به اخذ مجوز از دانشگاه محل استخدام عضو هیات علمی اقدام نمایند.

3-1- چنانچه اساتید انتخابی دانشجو در سامانه کدینگ پایان نامه ها فاقد کد بودند گروه باید فرم درخواست کد از سامانه کدینگ پایان نامه ها را همراه با مدارک ذیل به امور پژوهشی ارسال نماید

مدارک لازم:

            - جهت دانلود مدارک لازم اینجا را کلیک کنید

-فرم پرسشنامه شناسایی و نامنویسی متمرکز مخاطبان (  در صورتی که اساتید راهنما و مشاور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند می بایست فرم مورد نظر توسط اساتید محترم تکمیل گردد)

تذکر ویژه اساتید محترم :

اساتید محترم می توانند مدارک درخواستی را به آدرس Farzad@taftiau.ac.ir  ارسال فرمایند. در صورتیکه قبلا مدارک فوق را به این دانشگاه ارسال نموده اید، تکرار این امر ضروری نیست

 

مرحله دوم: دانشجو

1-2- دانشجو می تواند موضوع انتخابی خود را در قالب فرم تایید عنوان پایان نامه(فرم شماره1) به گروه آموزشی ارائه و در صورت تایید، مدارک زیر را به همراه فرم تحویل پروپوزال (فرم شماره 2)به گروه ارائه دهد(بعضی از گروه های آموزشی با توجه به معیارهای علمی خود تایید عنوان پایان نامه را منوط به ارائه پروپوزال می دانند لذا خواهشمند است قبلا از هر اقدامی با گروه آموزشی خود تماس بگیرید)

2-2-  فرم پروپوزال (فرم شماره 3 )(این فرم می بایست با توجه به راهنمای نگارش پروپوزال کامل و سپس به تایید استاد راهنما و مشاور برسد)

3-2- فرم الف(فرم شماره 4) (صفحه اول و دوم تکمیل و سپس صفحه دوم به تایید استاد راهنما و مشاور برسد)

4-2-فرم اعلام آملدگی استاد راهنما و مشاور(فرم شماره 5 ) (کلیه مشخصات مندرج در فرم باید توسط استاد راهنما و مشاورتکمیل شود)

5-2-  فرم تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اساتید راهنما و مشاور (چنانچه استاد راهنما و مشاور از اساتید خارج از استان یزد باشند هزینه ایاب و ذهاب به عهده دانشجو می باشد)

6-2-  پرینت گزارش پیشینه پژوهش(این گزارش پس از ثبت اطلاعات پایان نامه در سایت پیشینه پژوهش به ایمیل دانشجو، استاد راهنما، گروه آموزشی و امورپژوهشی ارسال می گردد. جهت دریافت نمونه فرم اینجا و همچنین راهنمای ثبت اطلاعات اینجا را کلیک کنید)

تذکر:

1- ثبت اطلاعات در سایت پیشینه پژوهش با ثبت اطلاعات پروپوزال و پایان نامه در سایت ایران داک متفاوت است گر چه هر دو سامانه متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است

2- در هر دو سایت باید به طور جداگانه ثبت نام نمایید

3- ایمیل گروه های آموزشی و امورپژوهشی جهت اطلاع و ثبت در سایت پیشینه پژوهش به شرح ذیل می باشد لطفا در تایپ ایمیل دقت کافی را مبذول فرمایید

hogoog.group@taftiau.ac.ir گروه حقوق

memari.group@taftiau.ac.ir گروه معماری

omran.group@taftiau.ac.ir گروه عمران

nagshebardari.group@taftiau.ac.ir گروه نقشه برداري

physicaledu.group@taftiau.ac.ir گروه تربيت بدني

research@taftiau.ac.ir امورپژوهشي

مرحله سوم: گروه آموزشی

1-3- کنترل سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اساتیدراهنما و مشاور درسایت ثبت پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

2-3- بررسی پروپوزال در شورای تخصصی گروه و اعلام نتیجه به دانشجو(درصورت تایید پروپوزال، می بایست تاریخ صورتجلسه گروه به دانشجو اعلام گردد تا دانشجو بتواند پیشنهاد پایان نامه خود را در سایت ایران داک به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir  ثبت کند) 3-3- تکمیل صفحه سوم فرم الف ( تذکر:درج شماره و تاریخ صورتجلسه گروه الزامی است)

4-3- اخذ رسید موقت ثبت پیشنهاد پایان نامه در ایران داک(فرم شماره 6) از دانشجو(نمونه فرم)

5-3- ارسال کلیه مدارک به امور پژوهشی

مرحله چهارم: امورپژوهشی

1-4- دریافت  فرم پروپوزال ، فرم الف ،رسید موقت ثبت پیشنهاد پایان نامه در ایران داک ، فرم اعلام آمادگی استاد راهنما و مشاور  و در صورت انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی، فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی از گروه

2-4- طرح  پروپوزال در شورای پژوهشی در قالب تکمیل صفحه چهارم فرم الف (نظر شورای پژوهشی دانشگاه)

3-4-  در صورت تایید پروپوزال، دریافت کد  از سامانه کدینگ پایان نامه ها و تایید کد رهگیری ایران داک

4-4- صدور حکم برای اساتید راهنما و مشاور

مرحله پنجم: دانشجو

1-5- تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه (فرم شماره 7 ) و تحویل به گروه آموزشی(دانشجو می بایست پس از تاریخ تایید پایان نامه خود در گروه این فرم را هر سه ماه یکبار تا زمان دفاع، تکمیل و به گروه آموزشی تحویل دهد)

2-5- تکمیل فرم درخواست مجوز دفاع(فرم شماره 8 ) و تاییدآن توسط اساتید راهنماومشاور، مدیرگروه، آموزش، شهریه وتحویل به امور پژوهشی

3-5- تحویل فایل ورد فرم ب (فرم شماره 26) در قالب یک لوح فشرده به امور پژوهشی. نکاتی که باید در نوشتن چکیده به آن توجه کرد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

را کلیک کنید

تذکر: به دلیل کم لطفی بعضی از دانشجویان در ارسال الکترونیکی فایل ورد فرم ب از تاریخ 93/08/01 مجوز دفاع فقط و فقط با ارائه فرمهای شماره 7، 8 و لوح فشرده حاوی فایل ورد فرم شماره 26 صادر می گردد

مرحله ششم: امور پژوهشی

1-6- اخذ فرمهای مرحله قبل از دانشجو و صدور فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع(فرم شماره 10 ) و اعلام به مدیرگروه

مرحله هفتم: گروه آموزشی

1-7- تعیین  اساتید داور داخل و خارج از دانشگاه و همچنین تعیین زمان و مکان جلسه دفاعیه و ثبت آنها درفرم مجوز برگزاری جلسه دفاع ( فرم شماره 10 )و ارسال فرم به معاونت پژوهش و فناوری جهت صدور دعوت نامه برای اساتید داور

مرحله هشتم: امورپژوهشی

1-8- صدور حکم برای اساتید داور و دعوت از ایشان برای حضور در جلسه دفاع و همچنین اعلام زمان و مکان جلسه دفاع به معاونت اداری مالی

مرحله نهم: دانشجو

1-9- تحویل دعوت نامه اساتید داور از امورپژوهشی و ارائه آن به اساتید، همراه با پیشنویس پایان نامه برای مطالعه و بررسی قبل از برگزاری جلسه دفاع

2-9- اطلاع رسانی زمان و مکان دفاع در سطح دانشگاه در قالب فرم اطلاع رسانی،  تهیه اسلاید و تدارکات لازم جلسه دفاع

مرحله دهم:دانشجو، گروه آموزشی و امورپژوهشی

1-10- برگزاری جلسه دفاع با حضور استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی و نماینده شورای پزوهشی

مرحله یازدهم:گروه آموزشی

1-11- تنظیم صورتجلسه دفاع(فرم شماره 11) به صورت تایپ شده و تعیین نمره  و ارسال اصل صورتجلسه و فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 12) و فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 13) به امورپژوهشی

2-11- اعلام اصلاحات مد نظر هیات داوران به دانشجو در قالب فرم اعلام اصلاحات پایان نامه(فرم شماره 14)

 ← مرحله دوازدهم:دانشجو

 1-12- اقداماتی که قبل از صحافی پایان نامه باید انجام گیرد:

دانشجو می بایست علاوه بر پرینت یک نسخه از پایان نامه ی خود که با توجه به اصلاحات مد نظر هیات داوران و راهنمای نگارش پایان نامه ، تحت Word 2007  تایپ کرده، یک لوح فشرده حاوی فایل ورد پایان نامه را  نیز تهیه و  در مراجعه به مراجع ذیربط نسبت به امضای فرمها  بر اساس جدول ذیل اقدام نماید

ردیف

نام فرم

مراجعی که باید فرم را تایید کنند

توضیحات

1

فرم مجوز تکثیر و مجلد کردن پایان نامه(فرم شماره 19)

 

1-استاد راهنما

2-استاد مشاور

3-داور یا داوران

4-گروه آموزشی

5-امورپژوهشی

6-معاون پژوهشی

لوح فشرده حاوی فایل ورد پایان نامه به امورپژوهشی تحویل داده شود

2

فرم تاییدیه هیات داوران(فرم شماره 20)

 

1-استاد راهنما

2-استاد مشاور

3-داور یا داوران

از  فرمهای شماره 20 و 21 به تعداد شش نسخه تهیه و امضاء گردد.از هر فرم یک نسخه به امورپژوهشی تحویل داده وبقیه برای قراردادن در صفحات ابتدایی پایان نامه مجلدشده نگهداری شود

3

فرم منشور اخلاق پژوهش(فرم شماره 21)

 

1-استاد راهنما

4

فرم  تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه(فرم شماره 22)

  1-استاد راهنما

2-استاد مشاور

 

 

 

 2-12- اقداماتی که باید بعد از تکمیل فرم شماره19 انجام گیرد  :

-  صحافی 4 نسخه از پایان نامه و آماده سازی2  لوح فشرده حاوی فایل Word،PDF، داده ها و..... از پایان نامه و تحویل  به مراجع ذیل   در قالب فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 23)

-قابل توجه دانشجویان ژئودوزی:اگر دانشجو اطلاعات خود را ازسازمان نقشه برداری دریافت کند علاوه بر چهار نسخه، یک نسخه دیگر از پایان نامه خود را باید تهیه و به سازمان نقشه برداری اهدا کند

  

ردیف

نام مرجع

مدارک تحویلی

1

استاد راهنما

یک جلد

2

استاد مشاور

یک جلد

3

کتابخانه مرکزی دانشگاه

یک جلد + یک لوح فشرده

4

گروه آموزشی

یک جلد + یک لوح فشرده

5

سازمان نقشه برداری(ویژه دانشجویان ارشدژئودوزی)

یک جلد

 

 

 

3-12- تکمیل 1-فرم تعهد تحویل کامل مقاله(فرم شماره 15)(ویژه دانشجویانی که بخواهند مقاله حاصل از پایان نامه خود را جهت دریافت نمره ارائه نماید) یافرم تعهد عدم ارائه مقاله(فرم شماره16) 2-  فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه(فرم شماره 17)و 3- فرم تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه(فرم شماره18)

تذکر: دانشجویانی که فرم تعهد تحویل کامل مقاله را امضاء می کنند باید پس از مدت زمان تعیین شده مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه را به امورپژوهشی ارائه و  فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه(فرم شماره 25) را اخذ نمایند سپس آن را به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده و برای دریافت نمره مقاله آن را مجددا به امورپژوهشی عودت دهند.(لیست مجلات نامعتبر)

4-12- مراجعه مجدد به سایت ایران داک و ثبت اطلاعات پایان نامه ودریافت وپرینت رسیدموقت ثبت پایان نامه در ایران داک (فرم شماره 24) و تحویل به امور پژوهشی(نمونه فرم)

تذکر: در این مرحله علاوه بر ثبت اطلاعات پایان نامه، فایل ورد و پی دی اف پایان نامه نیز بر اساس دستورالعمل سایت ایران داک باید ارسال گردد

5-12- تحویل فرم ب (فرم شماره 26) به امور پژوهشی(تمامی موارد فرم باید حتما تایپ شود در ضمن جهت اطلاع از کد پایان نامه خود به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید)

 

مرحله سیزدهم:امورپژوهشی

1-13- دریافت کلیه مدارک و فرمها

2-13- اعلام نمره پایان نامه به معاونت آموزشی

بر اساس بخشنامه مورخ 94/04/27 سازمان مرکزی دانشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه از پایان نامه یا رساله خود حداکثر تا شروع نیمسال اول و دوم سال تحصیلی(هر سال، تقویم آموزشی  از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی اعلام می شود) دفاع نمایند تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی نباشند

مرحله چهاردهم: آموزش    

1-14- صدور گواهی موقت پایان تحصیلات با توجه به ضوابط

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.