کد خبر: 245
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
تعداد بازدید: [totalcount]
مجلات نامعتبر

لیست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی

لطفا در فواصل زمانی 10 روزه از این قسمت بازدید فرمایید تا در صورت تغییر در لیستها از آن مطلع شوید

 برخی از معیارهای شناخت مجلات نامعتبر:

1-1- در زمینه های گسترده و غیر تخصصی مقاله می پذیرند

2-1- در فهرست نشریات نامعتبر وزارتین یا دانشگاه آزاد اسلامی هستند

3-1- درپایگاه های معتبری همچون springer، ebscohost، ovid، sciencedirect، thomsonreuters و .............نمایه می شوند اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می گیرد.

4-1-  مقاله های چاپ شده در آنها با زمینه فعالیت مجله هم خوانی نداشته و دامنه وسیعی از تخصص ها را در بر می گیرد

5-1-  از پست های الکترونیکی رایگان در سایت های Yahoo یا Google استفاده می کنند

6-1-  در آرشیو برخی از نسخه های آنان نویسندگان مقالات همگی دارای اسامی فارسی، هندی، عربی یا پاکستانی می باشند

7-1-  تعداد زیاد و نامتعارف مقالات یا مقالات متعدد از یک نفر در یک شماره به چاپ می رسانند

نکته مهم : مجلاتی که دارای هر یک از موارد هفت گانه فوق باشند معتبر نمی باشند هر چند نام آنها در لیست مجلات نامعتبر وجود نداشته باشد

 

لیست مجلات نامعتبر :

ردیف مرجع لینک دانلود
1 بخشنامه شماره 87/183201 مورخ 92/06/16دانشگاه آزاد اسلامی -نشریات نامعتبر شهریور92 دانلود
2 بخشنامه شماره 3/57980 مورخ 93/4/7  وزارت علوم -فهرست نشریات نامعتبر اردیبهشت 94 دانلود
3 فهرست وب سایتهای جعلی-56 مجله در 5 صفحه-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir دانلود
4 فهرست وب سایتهای جعلی-57 مجله در 6 صفحه-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir دانلود
5 بخشنامه شماره 3/57980 مورخ 93/4/7  وزارت علوم -فهرست نشریات نامعتبر اسفند 93 دانلود
6 بخشنامه شماره 3/57980 مورخ 93/4/7  وزارت علوم -فهرست نشریات نامعتبر مهر93 دانلود
7 بخشنامه شماره 87/469057 مورخ 88/12/15دانشگاه آزاد- لیست مجلات کم اعتباراسفند 88 دانلود
8 بخشنامه87/461354 مورخ 91/12/27دانشگاه آزاد-فهرست نشریات بی اعتباربهمن 91 دانلود
9 بخشنامه87/43950 مورخ 92/02/21دانشگاه آزاد اسلامی- فهرست نشریات نامعتبر اسفند 91 دانلود
10 فهرست نشریان نامعتبر-وزارت علوم-شهریور94 دانلود
11 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  آذر 94 دانلود
12 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  دی94 دانلود
13 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir- دانلود
14 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتباردانشگاه آزاد اسلامی -دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir- منتهی به اردیبهشت95 دانلود
15 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به خرداد95 دانلود
16 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به تیر95 دانلود
17 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به مرداد 95 دانلود
18 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به آبان 95 دانلود
19 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به آذر 95 دانلود
20 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایتhttp://rvp.iau.ir-  منتهی به اسفند 95 دانلود
21 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایت وزارت علوم -  آذر 95 دانلود
22 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایت وزارت بهداشت -  آذر 95 دانلود
23 فهرست  وب سایت های جعلی و بی اعتبار-دانلودازسایت وزارت بهداشت -  اسفند 95 دانلود

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.