معاونت پژوهشی

دکتر عباس نوری 1111_0_0.jpg

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

                                                                              

                                            

۱)  سوابق تحصیلی:

رشته

تحصیلی

مقطع

گرایش

رشته

تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه

محل

تحصیل

شهر محل تحصیل

کشور محل

تحصیل

تاریخ

فراغت از

تحصیل

فيزيك

دكتري

هسته اي

استادیار

اصفهان

اصفهان

ايران

۱۳۹۶

فيزيك

كارشناسي ارشد

هسته اي

مربي

اصفهان

اصفهان

ايران

۱۳۸۳

فيزيك

كارشناسي

اتمي و مولكولي

---

ولي عصر

رفسنجان

ايران

۱۳۷۹

 

۲) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل:

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی استفاده از ناخن به عنوان یک دزسنج گذشته نگر با بهر گیری از روش بیناب نمایی EPR

دكتري

دكتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي – دكتر فرهود ضيايي

بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا

كارشناسي ارشد

دكتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي – دكتر فرهود ضيايي

 

۳)  سا بقه ارائه خدمات آموزشی :

موسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع فعالیت

نوع درس

عنوان درس

سال تدریس

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

كارشناسي

مدرس

پايه

فيزيك پايه

 ۱۳۸۴الی ۱۳۸۵

دانشگاه پيام نور رفسنجان

كارشناسي

مدرس

پايه

فيزيك پايه ۱و ۲

۱۳۸۴

دانشگاه آزاد اسلامي مهريز

كارداني - كارشناسي

مدرس

پيش و پايه

فيزيك پيش – فيزيك يايه

۱۳۸۴

دانشگاه آزاد اسلامي يزد

كارداني - كارشناسي

مدرس

پيش و پايه و تخصصي

فيزيك پيش – فيزيك يايه - الكترومغناطيس

۱۳۸۳ الی۱۳۸۷

دانشگاه آزاد اسلامي تفت

كارداني - كارشناسي

مدرس

پيش و پايه

فيزيك پيش – فيزيك يايه

۱۳۸۵تاكنون

 

۴) سابقه موقعیت ها و پست های اجرائی مرتبط با آموزش و تحقیقات :

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعا لیت

نام و رتبه علمی

و رشته تحصیلی مافوق

مدت

مسئول آزمايشگاه خواص الكتريكي

پژوهشي

مركز پرتو فرآيند انژي اتمي يزد

دكتر فرهود ضيايي-دانشيار- مهندسي هسته‌اي

سه سال

رييس باشگاه پژوهشگران جوان

پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي تفت

دكتر محمدرضا جواهري تفتي – استاديار - عمران

يك سال

۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷

معاون پژوهشي

پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي تفت

دكتر محمدرضا جواهري تفتي – استاديار - عمران

از سال

۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰و مجددا از سال ۱۳۹۳ تا کنون

 

۵) عضویت در کمیته ها و شوراها :

نام کمیته یا شورا

 

نوع همکاری با کمیته

یا شورا

 

مکان یا سازمان

مربوطه

 

مدت

(شروع و خاتمه)

 

 پژوهش و فناوری استان یزد

عضو

دبیر خانه استان یزد

۱۳۹۳ تاکنون

پژوهش و فناوری

رییس شورا

دانشگاه آزاد تفت

از سال ۱۳۹۳ تا کنون

اجرایی مسابقات ملی بتن

عضو

دانشگاه آزاد تفت

1394

انظباطی دانشجویان

عضو

دانشگاه آزاد تفت

1394 تاکنون

موارد خاص آموزشی

عضو

دانشگاه آزاد تفت

1395 تاکنون

سیاست گذاری همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی

قائم مقام و عضو شورای سیاست گذاری

 

دانشگاه آزاد تفت

1395و ۱۳۹۶

هيئت رييسه

دبير

دانشگاه آزاد تفت

از سال 1388 تا1390

شورای پژوهش و فناوری

دبير شورا

دانشگاه آزاد تفت

از سال 1387 تا1390

 

۶) طرح ها و پروژه های تحقیقاتی(مصوب):

عنوان طرح

نوع فعالیت

ساعات فعالیت در طرح

موسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی

زمان

بررسي تغيير ساختار بلور هيدروكسي اپتايت بر اثر دوپه كردن كربن به روشهاي متفاوت

مجري

۴۰۰

دانشگاه آزاد تفت

تحویل گزارش پایانی- در حال چاپ مقالات

۱۲ ماه

(۱۳۹۳)

بازيافت دزيمتر آلانين تابش ديده تحت باريكه الكترونهاي  10MeV

مجري

۴۸۰

دانشگاه آزاد تفت

خاتمه يافته

 

۱۰ ماه (۱۳۹۰)

بهینه سازی خواص پوششها و عایقهای الکتریکی بر پاية پلي اتيلن با بهره گیری از تابش الكترونهاي 10MeV

مجري

۲۸۰

دانشگاه آزاد تفت

خاتمه يافته

۷ ماه

(۱۳۸۸)

بررسی تغییرات ولتاژ شکست و مقاومت های حجمی و سطحی     پلی اتیلن سبک و سنگین(LDPE & HDPE) تحت تابش باریکه الکترون 10MeV

همكار

۱۰۰

مركز پرتو فرآيند انرژي اتمي يزد

خاتمه يافت

۱ سال

(۱۳۸۴)

طراحی و ساخت کالریمترپلی استایرن به منظور دزیمتری باریکه الکترون

تز كارشناسي ارشد

۲ سال

مركز پرتو فرآيند انرژي اتمي يزد

خاتمه يافته

۲سال

(۱۳۸۳)

 

۷) شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی :

نام دوره

سطح دوره

محل برگزاري

سال

روش شناسي تحقيق

اعضاي هيئت علمي

سازمان مركزي دانشگاه آزاد

۱۳۸۵

كاربرد تكنولوژي آموزشي در كلاس درس

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي شهرضا

۱۳۸۶

بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي شهركرد

۱۳۸۶

آشنايي با آيين نامه هاي آموزشي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي شهركرد

۱۳۸۶

ارزشيابي،اندازه گيري و آزمون

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي يزد

۱۳۸۶

روش هاي برقراري ارتباط موفق

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي يزد

۱۳۸۶

مقاله نويسي به زبان فارسي

اعضاي هيئت علمي

دبيرخانه منطقه ۴

۱۳۸۷

آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي يزد

۱۳۸۷

مديريت آموزش عالي

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

آشنايي با مشكلات دانشجويان

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

مديريت  پژوهشي

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

روابط انساني در سازمان

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

ارتباط چهر به چهره

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

مديريت بهره وري

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

مديريت مالي ۱

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

آشنايي با نرم افزار Power Point

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۷

انگيزش و ياددهي اثربخش

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۸

مديريت  پژوهشي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۸

چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۸

مقاله نويسي به زبان انگليسي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۸

نحوه نگارش CV

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۸

حقوق مالكيت هاي فكري و قوانين ثبت اختراع

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي خميني شهر

۱۳۸۸

آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

آشنايي با اينترنت

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

شيوه هاي توليد و چاپ مقالات در مجلات ISI

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

شرايط علمي و اجرايي شركت در كنفرانس ها و كنگره ها

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

نحوه ارائه يك سمينار خوب

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي

مديران

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

روانشناسي تحول

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۸۹

آمار مقدماتي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۰

مديريت خلاق

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۰

مديريت زمان

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۰

ورزش و تندرستي

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۰

آشنایی با شیوه های نياز سنجي پژوهش ها

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۱

طرح ضيافت

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي یزد

۱۳۹۲

آشنایی با تفسیر سوره ملک

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۲

مدیریت عملیاتی ویژه

معاونین پژوهش و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

۱۳۹۳

مهارت های تعلیم و تربیت ۱

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۴

مهارت های تعلیم و تربیت ۲

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي تفت

۱۳۹۴

آشنایی با محتوا و نحوه جستجو در بانک‌های اطلاعاتی Elsevier

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي یزد

۱۳۹۴

مدیریت پژوهش

معاونین پژوهش و فناوری

دانشگاه آزاد  اسلامي تبریز

۱۳۹۴

شهروند فرهنگی

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

۱۳۹۵

تربیت استاد درس آزاد اندیشی دینی

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي یزد

۱۳۹۵

سبک زندگی

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي یزد

۱۳۹۷

غرب شناسی

اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد  اسلامي یزد

۱۳۹۷

 

 

۸) مقالات منتشر شده در مجلات معتبر ISI:

  1. Noori, Abbas, Mojtaba Mostajaboddavati, and Farhood Ziaie. "Retrospective dosimetry using fingernail electron paramagnetic resonance response." Nuclear Engineering and Technology 50.3 (2018): 526-530.
  2. Noori, Abbas, Farhood Ziaie, and M. Mostajab. "EPR measurement of environmental radiation using human fingernails." Radiochimica Acta 106, no. 8 (2018): 703-707.
  3. Noori, A., and F. Ziaie. "Investigation upon recycling of high energy electron beam irradiated alanine dosimeter." Indian Journal of Science and Technology 4.12 (2011): 1657-1660.
  4. Ziaie, Farhood, and Abbas Noori. "Investigation of high-dose irradiation effects on polystyrene calorimeter response." Nukleonika 51.3 (2006): 175-178.
  5.  Ziaie, F., A. Noori, F. Anvari, M. Ghaffari, V. Ahmadian, and S. A. Durrani. "Effect of high-dose electron irradiation on specific heat capacity of high-impact polystyrene." Radiation measurements 40, no. 2-6 (2005): 758-761.

 

  ۹) مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي- پژوهشي :

۱. ع. نوری، ف. ضیایی، م. مستجاب الدعواتی، دزسنجی گذشته‌نگر با استفاده از ناخن در تاسیسات هسته‌ای: پذیرش چاپ در مجله سنجش و ایمنی پرتو(ISC)

۲. ع. نوری، ف. ضیایی، م. شفایی، مطالعه اثر کربن بر پاسخ EPR نمونه هیدروکسی اپتایت سنتز شده به روش شیمیایی تحت تابش پرتوهای گاما، مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۴، شماره ۲، بهار ۱۳۹۵

 

  1. Noori, A., and F. Ziaie. "The Influence of Morphology on the Electrical Properties of 10MeV Electron Beam Irradiated Polyethylene/ethylene-vinyl-acetate Blend (PE/EVA)." (2010): 37-44.
  2. Noori, A., and F. Ziaie. "Electrical Properties of Chemically Radiation Crosslinked HDPE." (2010): 37-42.

 

۱۰) مقالات ارائه شده در كنفرانس ها بين المللي خارجي:

  1. F.Ziaie, A.Noori, M.Ghaffari, F.Anvari, V.Ahmadian, Investigation of high dose irradiation effects on polystyrene calorimeter response. 22 International conferences on nuclear tracks in solids, Barcelona, 23-27 AUGUST 2004.

 

۱۱)مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی و یا پوستر:  

عنوان

نوع

نام و سطح كنفرانس

سال و محل برگزاري

بررسی استفاده از دزیمترهای فردی گذشته نگر با بهره گیری از روش EPR در تاسیسات هسته‌ای

پوستر

یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

۱۳۹۳- تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی

بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا

سخنراني

دومين كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته‌ای

۱۳۸۳- دانشگاه شيراز

 

راههای ارتباطی:

email_2.png noori [at] taftiau [dot] ac [dot] ir     

telefontwk.png ۰۳۵۳۲۶۲۸۰۰۰-۱۲ داخلی: ۶۰۰۰

index_1.jpg ساختمان اداری - طبقه اول- اتاق ۲۲۳                                         

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.