معاونت اداری - مالی

دکتر هادی عزیزی Azizi-Hadi_0.jpg

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

معدل

کارشناسی

ریاضی محض

یزد

۱۶/۲۱

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

یزد

۱۷/۰۲

دکتری

ریاضی کاربردی

یزد

۱۷/۶۹

 

 مقالات علمی- پژوهشی:

1- H. Azizi, G.B. Loghmani, M.R. Hooshmand asl, A. Dehghan nezhad, Bspline solution of boundary value problems of fractional order based on optimal control strategy, Journal of Sciences,

Islamic Republic of Iran 23(1): 59-65 (2012).

 

2- H. Azizi, G.B. Loghmani, Numerical approximation for space fractional diffusion equations via Chebyshev finite difference method, Journal of Fractional Calculus and Applications, Vol. 4(2) July 2013, pp. 303-311.

 

3- H. Azizi, G.B. Loghmani, Solution of time fractional diffusion equations using a semi-discrete scheme and collocation method based on Chebyshev polynomials, Iranian Journal of Science &  Technology, (2013) A1: 23-28.

 

4- H. Azizi, G.B. Loghmani, A numerical method for space fractional diffusion equations using asemi-disrete scheme and Chebyshev collocation method, Journal of mathematics and computer Science, 8 (2014), 226-235.

 

5- M. Mazloum-Ardakani, A. Dehghan Manshadi, S. A. Mozaffari, H. Azizi, Using  electrochemical  impedance  spectroscopy  of salicylate  anion  selective  electrode:  simulation  for behavior of electrode, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, Vol. 4, No. 1, March 2013, pp.  41-57.

 

6- H. Azizi, Chebyshev finite difference method for fractional boundary value problems. Journal of Mathematical Extension, Vol. 9, No. 3, (2015), 57-71.

 

7- H. Azizi, B. Kafash, A numerical scheme for the solution of fractional hyperbolic partial differential equations, Canadian International Journal of Science and Technology, Vol 2, May 2015.

 

8- اعظم‌السادات ثلاثي‌ يزد، هادی عزیزی، سيد محمد علي شبانی، به‌كارگيري روش نلدر- ميد در حل مدل‌هاي كشفي- فرايندي جهت تخمين حجم ذخاير نفت، مجله پژوهش تفت، شماره 87، 1395، ص 156-146.

 

 مقالات ارایه شده در کنفرانس­ها و سمینارهای داخلی:

9- H. Azizi, G.B. Loghmani, A numerical solution for fractional partial differential equations via a semi-discrete scheme and collocation method, 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz (1391).

 

10-  H. Azizi, Numerical method for solving fractional hyperbolic partial differential equations, The ­  Seminar on Differential Equations and Dynamic Systems, 6-7 November 2013, University of azandaran, Babolsar, Iran (1392).

 

11- هادی عزیزی، حجت امراللهی، آناليز ميكروسكوپي تابع چگالي احتمال مواد آلي با مشتقات بنزن بر پايه تعبير فوتونيك كوانتومي، بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، زاهدان (بهمن1392).

 

12- حجت امراللهی، هادی عزیزی، تعیین تابع چگالی احتمال و تخمین شکست ماده آلی 3-methoxy-4-hydroxy benzaldehyde به روش مونت کارلو، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، جهرم (اسفند 1392).

 

13- قاسم برید لقمانی، هادی عزیزی، حل مسائل مقدار مرزی دو نقطه ای مرتبه چهارم با استفاده از روش هم محلی اسپلاین های مرتبه چهارم، سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، زنجان (1386).

 

 مقالات ارایه شده در کنفرانس ها و سمینارهای خارجی:

14- H. Azizi, B. Kafash, Solution of nonlinear algebraic Equation by modified method based on Taylor's series, 2nd International Conference on Computer Engineering & Mathematical Sciences, Kuala Lumpur, Malaysia, 5-6 December 2013.

 

15- H. Azizi, A numerical scheme for the solution of fractional hyperbolic partial differential equations, Canadian International Conference on Advances in Computer Science, Engineering and Applied Science, Dubai, United Arab Emirates, 3th -4th December 2014.

 

 طرح های پژوهشی:

16-  اجرای طرح پژوهشی با عنوان "حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از مرتبه کسری با استفاده از رویکرد تفاضلات متناهی و روش هم-محلی چبیشف" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. (1391)

17- اجرای طرح پژوهشی با عنوان " تعیین تابع چگالی احتمال و ضریب شکست مواد آلی بلوری با استفاده از روش مونت کارلو" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. (1392)

18- اجرای طرح پژوهشی با عنوان " روش تفاضل متناهی چبیشف براي حل مسائل مقدار مرزی کسری و معادله انتشار کسری مکانی " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. (1393)

 

 سوابق آموزشی:

تدرس دروس ریاضی مانند ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد، ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی 1 فنی، ریاضیات پایه مدیریت و ... از بهمن ماه سال 84 در

دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد یزد، دانشگاه آزاد تفت، مؤسسه جهاد دانشگاهی یزد و اشکذر، دانشگاه پیام نور مرکز یزد، آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد و آموزشکده فنی سما.

 

 سوابق اجرایی:

- عضو انجمن علمی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد (1383-1381).

- سردبیر نشریه روش، نشریه علمی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد (1382-1381).

 - عضو هیئت تحریریه نشریات بیکران و روش در دانشکده ریاضی دانشگاه یزد (1384-1381).

- عضو هیئت تحریریه خبرنامه سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران در یزد (1384).

- مدیر گروه ریاضی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد (91-87).

- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی تفت از دی ماه 90 تاکنون.

- دبیر اجرایی اولین همایش ملی تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت (1391).

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد تفت از 1391 تاکنون.

- عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد تفت از 1392 تاکنون.

- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد تفت از 1393.

- عضو شورای راهبردی ستاد هماهنگی دانشگاه های استان یزد (1394-1393)

- مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی تفت از 1393.

- عضو شورای تخصصی اداری و مالی دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد از 1394.

- عضو دائم انجمن ریاضی ایران.

 

افتخارات و جوایز:

- فارغ التحصیل در دوره کارشناسی با رتبه اول.

- دیپلم افتخار در ششمین جشنواره نشریات دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سردبیر نشریه روش (اسفند 1383).

 

 راههای ارتباطی:

email_3.pngAzizi [at] taftiau [dot] ac [dot] ir

telefontwk_0.png03532628000-9 داخلی 7000

index_2.jpg ساختمان اداری - طبقه همکف - اتاق شماره: 125

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.