راهنما مخصوص دانشجویان

۱۱ بهمن

در مواردی که نیاز است در ثبت نام  مجوز خاصی اخذ شود مانند:

همنیاز کردن دروس، اخذ بیش از سقف مجاز 20 واحد ، اخذ با تداخل دروس و ... به روش زیر اقدام نمایید:

۱۱ بهمن

فرم تکمیل اطلاعات شخصی را از مسیر زیر باز نمایید:
آموزش --> دانشجو --> مشخصات دانشجو --> تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو

۱۱ بهمن

برای مشاهده تمام دروس ارائه شده در ترم کافی است به گزارش 102 مراجعه نمایید البته توجه داشته باشید که گزارش های 211 و 212 نیز دروس ارائه شده را نمایش می دهند با این تفاوت که اطلا

۱۱ بهمن

جهت بررسی مجوز انتخاب واحد از مسیر زیر وارد پردازش اطلاعات جامع دانشجو شوید.

آموزش -->اطلاعات جامع دانشجو

 

۱۱ بهمن

- از مسیر زیر فرم ارزشیابی را باز نمایید.

ارزشیابی و ثبت آراء --> استاد --> پاسخگویی به سوالهای ارزشیابی

۱۱ بهمن

جهت ثبت اعتراض نمرات در سامانه گلستان ابتدا از منوی اصلی به مسیر زیر مراجعه نمایید:

آموزش --> اطلاعات جامع دانشجو

۱۱ بهمن

برای اینکه بتوانید بدون استفاده از منوها در سامانه گلستان یک گزارش یا پردازش را بارگذاری نمایید می توانید از میله ابزار انتهایی صفحه اصلی گلستان (شکل زیر) استفاده نمایید:

۱۱ بهمن

برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل، از منوی «آموزش – دانشجو – درخواست ها – درخواست گواهی اشتغال به تحصیل» فرم درخواست را باز نمایید.

۱۱ بهمن
اگر در هنگام ورود به سامانه گلستان با خطاهای «بیش از تعداد مجاز نمی توانید از این امکان (امکانات) استفاده کنید» مواجه شدید کافی است روی گزینه «تنظیمات» کلیک کرده و سپس گزینه «
۱۱ بهمن

راهنمای استفاده از فرم ثبت نام اصلی و ترمیم سامانه گلستان

فرم ثبت نام را از منوی ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی کلیک نمایید.در ادامه

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.