ریاست

دکتر محسن فلاح    محسن فلاح.jpg

 

  سوابق تحصيلي

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصیل

شهر محل تحصیلی

کشور محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

دبیری

مربی

شهید باهنر

کرمان

ایران

۱۳۷۷

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد

عمومی

مربی

آزاد اسلامی-تهران مرکزی

تهران

ایران

۱۳۸۰

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دکتری تخصصی

مدیریت ورزشی

استادیار

آزاد اسلامی-تهران مرکزی

تهران

ایران

 

- پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد یا اساتید راهنما و مشاور

بررسی نگرش مدیران و اولیاء مدارس راهنمایی و متوسطه شهر یزد نسبت به درس تربیت بدنی

 

کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر فریدون تند‌‌‌‌نویس

استاد مشاور: دکتر فریده اشرف گنجوئی

آزمون مدل مفهومی ارتباط روانی مصرف کنندگان ورزش همگانی

دکتری تخصصی

استاد راهنما:پروفسور فرشاد تجاری

استاد مشاور:دکتر علی زارعی

استاد مشاور:دکتر محمدرضا اسمعیلی

 
- موقعیت های شغلی و حرفه ای

الف- سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع فعالیت

نوع درس عملی؛تئوری

عنوان درس

سال تدریس

آموزشکده فنی و حرفه ای مطهری

کاردانی-کارشناسی

تدریس

عملی

تربیت بدنی

۱۳۸۱-۸۳

۱۳۹۴-۹۵

دانشگاه پیام نورتفت

کارشناسی

تدریس

عملی

شنا-فوتبال-آمادگی جسمانی

۱۳۸۲-۸۸

دانشگاه پیام نور تفت

کارشناسی

تدریس

عملی

تربیت بدنی 1و2

۱۳۸۲-۸۸

دانشگاه پیام نور تفت

کارشناسی

تدریس

تئوری

تغذیه ورزشی-حرکت شناسی-ورزش و معلولین-حرکات اصلاحی-اصول و مبانی تربیت بدنی

۱۳۸۲-۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی  انار و تفت

کارشناسی

تدریس

عملی

تربیت بدنی ۱و۲

۱۳۸۱-۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

کارشناسی

تدریس

عملی

آمادگی جسمانی ۱و۲-دو و میدانی۱

۱۳۸۵-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

کارشناسی

تدریس

تئوری

اصول و مبانی تربیت بدنی-روش تدریس تربیت بدنی-حرکات اصلاحی-مدیریت سازمانهای ورزشی-روش تحقیق در علوم تربیتی-مدیریت و طرز اجرای مسابقات-حقوق ورزشی-روش های آموزش تربیت بدنی

۱۳۸۵-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

کارشناسی ارشد

تدریس

تئوری

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی-مدیریت رفتار سازمانی در ورزش-مدیریت منابع انسانی در ورزش-روش تحقیق در مدیریت ورزشی-سمینار-پایان نامه

۱۳۹۳-۹۵

آموزش و پرورش

ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی

تدریس

تئوری

آسیب شناسی ورزشی- اصول و مبانی تربیت بدنی

۱۳۸۴-۸۹

دانشگاه یزد

کارشناسی

تدریس

تئوری

مدیرت سازمانهای ورزشی

۱۳۸۸-۸۹

 
ب- سابقه ارائه خدمات حرفه ای

نوع خدمت حرفه ای

فرد یا سازمان دریافت کننده

تاریخ ارائه خدمات

تدریس و مربیگری

دانشگاه  آزاد اسلامی

۱۳۸۳-۹۵

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۸۶-۹۵

 
ج- سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی مرتبط با آموزش و تحقیقات

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

مدت(از تاریخ-تا تاریخ)

مربی

مربیگری

دانشگاه های استان

۸۲-۸۹

مدیر گروه تربیت بدنی

برنامه ریزی گروه تربیت بدنی

دانشگاه آزاد تفت

سالهای۸۶ تا۸۹ و ۹۰تابحال

دبیر علمی

همایش ملی تربیت بدنی

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۱

 

 د- سابقه فعالیت و پست های اجرایی غیر مرتبط با آموزش و پژوهش

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

مدت(از تاریخ-تا تاریخ)

مسئول تربیت بدنی دانشگاه

برگزاری مسابقات و اعزام تیم ها

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۸۶-۹۱

مدیر امور اداری

مدیریت امور اداری دانشگاه

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۸۷-۹۰

معاون دانشجویی

مدیریت حوزه دانشجویی دانشگاه

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۰-۹۱

معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی

مدیریت حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه آزاد تفت

از مهرماه ۱۳۹۵

 

- تشویق ها٬ جوایز و تقدیر ها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

تقدیرنامه

دبیر علمی همایش ملی تربیت بدنی

دانشگاه تفت

ریاست داشگاه

۱۳۹۱

تقدیرنامه

استاد نمونه

منطقه ۷ دانشگاه آزاد

رئیس منطقه ۷

۱۳۹۱

تقدیرنامه

هیات علمی

هیات امناءاستان

رئیس هیات امناء

۱۳۹۴

تقدیرنامه

مدیریت گروه

دانشگاه آزاد تفت

ریاست دانشگاه

۱۳۸۸و۱۳۸۹و۱۳۹۱و۱۳۹۲و۱۳۹۳و۱۳۹۴و۱۳۹۵

تقدیر نامه

تدریس

دانشگاه تفت

ریاست واحد

۱۳۸۷

تقدیرنامه

معاون اجرایی همایش

دانشگاه تفت

ریاست واحد

۱۳۸۷

تقدیرنامه

تدریس

دانشگاه پیام نور

ریاست مرکز

۱۳۸۶

 

- عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

مدت(از تاریخ-تا تاریخ)

انجمن علمی تربیت بدنی آموزش و پرورش استان یزد

دبیر انجمن

سازمان آپ

۱۳۸۲-۸۵

انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه

مدیر گروه

دانشگاه تفت

۱۳۸۶-۸۸

پژوهشکده تربیت بدنی کشور

عضو

وزارت علوم و تحقیقات

۱۳۸۹ تابحال

شورای پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

عضو شورای پژوهشی

اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

۱۳۸۴ تا بحال

همایش ملی بازار یابی ورزشی

سخنران

کمیته ملی المپیک-تهران

۱۳۹۴

 

-عضویت در کمیته ها و شوراها:

نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مکان یا سازمان مربوطه

مدت(از تاریخ-تا تاریخ)

هیات دو و میدانی

داور

اداره کل تربیت بدنی

۱۳۸۲

شورای تربیت بدنی

عضو شورا

دانشگاه تفت

۱۳۸۷ تابحال

شورای ورزش شهرستان تفت

عضو شورا

اداره ورزش و جوانان

۱۳۸۹-۹۳

شورای پژوهشی دانشگاه

عضو شورا

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۰ تابحال

کمیته فرهنگی دانشگاه

عضو شورا

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۰ تا۱۳۹۱

هیئت رئیسه واحد

دبیر هیئت رئیسه

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۸۹-۱۳۹۱

کمیته انضباطی دانشگاه(کارکنان-اساتید)

رئیس کمیته

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۰-۹۱

و۱۳۹۴ تابحال

شورای راهبردی اساتید

عضو

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۲ تابحال

شورای ورزش باشگاه نظام مهندسی

عضو

نظام مهندسی استان یزد

۱۳۹۳تا بحال

 

- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:

عنوان طرح

نوع فعالیت (مجری اصلی-مدیر اجرایی-همکار و....)

ساعات فعالیت در طرح

موسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی

طول مدت

بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه های اول و دوم ابتداییی مدارس استان یزد

 

مجری اصلی

۲۵۰

آموزش و پرورش

پایان

۱سال

مقايسه كيفيت زندگي وآمادگی جسمانی اعضای هیأت علمي و کارکنان زن و مرد فعال و غیرفعال دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد

مجری اصلی

۳۰۰

دانشگاه آزاد تفت

پایان

۵ماه

بررسی  نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد تفت با تاکید بر فعالیتهای ورزشی

مجری اصلی

۲۸۰

دانشگاه آزاد تفت

پایان

۵ماه

عارضه یابی و تعالی فرهنگ سازمانی کارکنان واساتید دانشگاه آزاد تفت

ناظر

۲۵۰

دانشگاه آزاد تفت

پایان

۵ماه

تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي با ديابت القا شده با STZ

همکار

۱۰۰

دانشگاه آزاد تفت

پایان

۶ماه

 

- شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی و پژوهشی:

نام دوره

سطح دوره

محل

سال

داوری فوتبال

درجه۳

کرمان

۱۳۷۵

مربیگری شنا

درجه۳

کرمان

۱۳۷۷

داوری والیبال

درجه۳

یزد

۱۳۸۲

مربیگری فوتبال

درجهD

تفت

۱۳۸۱

داوری ژیمناستیک

درجه۳

کرمان

۱۳۷۶

برنامه ریزی درس تربیت بدنی مدارس کشور

ملی

تهران

۱۳۸۲

شیوه نظارت بر فعالیتهای ورزشی مدارس

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۳

تامین مدرس مدیریت ورزشی

اعضای هیئت علمی

کرمان

۱۳۸۲

حرکات اصلاحی

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۷۸

برقراری ارتباط موثر با دیگران

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۳

آیین نگارش

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۳

واژه پردازها-word-power point-internet

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۴

پژوهش درعمل

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۲

تهیه طرح تحقیق و گزارش نویسی

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۲

مهارت صفحه گسترده ها

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۵

کایزن عملیاتی

اعضای هیئت علمی

یزد

۱۳۸۴

آشنایی با آیین نامه های پژوهشی

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۶

آشنایی با نرم افزار پاورپوینت

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

آمار  وspss

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

ارتباط چهره به چهره

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

آشنایی با مشکلات دانشجویان

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

ارزشیابی –اندازه گیری آزمون

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۶

مقاله نویسی علمی

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

برنامه ریزی  طرح درس

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۷

انگیزش و یاددهی اثر بخش

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۸

اخلاق مدیریت

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۸

آمار مقدماتی

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۹۰

مدیریت زمان

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۹۰

نحوه ارائه سمینار

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۹

روانشناسی تحول

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۹

مقاله نویسی انگلیسی

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۸

استخراج اطلاعات علمی

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۸

نحوه نگارش c.v

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۸۸

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۹۰

تعلیم و تربیت ۱و۲

اعضای هیئت علمی

تفت

۱۳۹۴

طرح ضیافت

نهاد رهبری

یزد

۱۳۹۲

طرح ضیافت

نهاد رهبری

تفت

۱۳۹۴

کرسی آزاد اندیشی

نهاد رهبری

یزد

۱۳۹۳

طرح ضیافت

نهاد رهبری

یزد

۱۳۹۵

 
- مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی و یا پوستر:

عنوان

نوع مقاله

محل انتشار

سال انتشار

نویسندگان

بررسی نگرش میران و اولیاء مدارس شهر یزد نسبت به درس تربیت بدنی

 

پوستر

همایش علمی تربیت بدنی استانهای منتخب کشور

اسفند ماه ۱۳۸۳

۱-محسن فلاح

 

بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه های اول و دوم ابتداییی مدارس استان یزد

 

سخنرانی

خلاصه مقالات دومین همایش علمی تربیت بدنی کرمان

 

اسفندماه ۱۳۸۴

 

۱-جواد یوسفیان۲-محسن فلاح

 

تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر مقدار اکسیژن مصرفی بیشینه و بروز عفونت های مجاری تنفسی فوقان مردان سالم غیر فعال

سخنرانی

مجموعه مقالات همایش منطقه ای طب ورزش دانشگاه آزاد کاشمر

آبان ۱۳۸۷

 

۱-حسن نقی زاده۲-محسن فلاح۳-احمد نارگونی

 

بررسي علل اسيب ديد گي در رشته هاي ورزشي دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاهي

 

سخنرانی

همایش منطقه ای آسیب شناسی ورزشی زرند

 

اسفند۱۳۸۸

 

۱- حسن نقي زاده  ۲ -  محسن فلاح ۳ –حسين اكبرزاده

 

تاثير حركات كششي ايستا و دستگاه ماساژ LPG بر شاخص هاي DOMS پس از تمرين مقاومتي در مردان غير ورزشكار

پوستر

 

همایش منطقه ای آسیب شناسی ورزشی زرند

 

اسفند۱۳۸۸

 

۱- حسن نقي زاده ۲– حسين اكبرزاده ۳-  محسن فلاح ۴- محسن توكلي

 

بررسی مشارکت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی

پوستر

همایش منطقه ای سنندج

اسفند ۱۳۸۸

۱-محسن فلاح۲- حسن نقی زاده۳-مهدیه فلاح

بررسی فرایندهای موثر بر ارتقاء و توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاهی

سخنرانی

همایش منطقه ای سنندج

اسفند ۱۳۸۸

۱- محسن فلاح۲- حسن نقی زاده۳-مهدیه فلاح

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان تفت

پوستر

همایش ملی تفت

اردیبهشت۹۱

۱-محسن فلاح۲- حسن نقی زاده ۳-رمضانعلی سلمانی نژاد

بررسی میزان شیوع اسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی

پوستر

همایش ملی تفت

اردیبهشت۹۱

۱-محسن فلاح۲-منصور صاحب الزمان

مقایسه منابع قدرت مربیان تیم های موفق و ناموفق ورزشکاران هندبالیست

پوستر

همایش ملی تفت

اردیبهشت۹۱

۱-علیرضا الهی۲-محمد حسن پیمانفر۳-محسن فلاح

نگرشی بر مبانی اخلاق در ورزش

پوستر

همایش ملی اخلاق ورزشی تهران

۱۳۹۲

۱-محسن فلاح

عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ برتر بسکتبال و ارتباط آن با میزان حضور

سخنرانی

همایش ملی گرگان

۱۳۹۲

۱-امیرهیراد اورسجی ۲-محسن فلاح

فعالیت بدنی و اوقات فراغت دانش آموزان پسر ساکن در بافت قدیم و جدید شهر یزد

سخنرانی

همایش ملی

۱۳۹۴

۱-سودابه نظریان ۲-محسن فلاح

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان با تأکید برجاذبه های طبیعی ورزشی

سخنرانی

همایش ملی

۱۳۹۴

۱-مهری رضایی ۲-محسن فلاح

عوامل انگیزشی در تصمیم گیری مصرف کننده برای شرکت در پیش بینی مسابقات اسب دوانی

سخنرانی

همایش ملی

۱۳۹۴

۱-مریم پارساییان ۲-محسن فلاح

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی بر نگرش، انگیزه و رفتار مصرف کننده در پیش بینی مسابقات اسب دوانی

پوستر

همایش ملی

۱۳۹۴

۱- مریم پارساییان ۲-محسن فلاح

اثر فعالیتهای فراغتی و ورزشی بر کیفیت زندگی کارمندان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

سخنرانی

همایش ملی

۱۳۹۴

۱- یوسف نظری ۲- محسن فلاح

 
- تألیفات:

عنوان

نوع تألیف

محل انتشار

سال انتشار

نویسندگان

بازاریابی ورزشی با رویکرد استراتژیک جلد ۱ و۲

ترجمه کتاب

دانشگاه آزاد تفت

۱۳۹۳

۱- فرشاد تجاری ۲- محسن فلاح

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

ترجمه کتاب

دانشگاه آزاد تهران

۱۳۹۴

تجاری و همکاران

روش تحقیق در فعالیت بدنی

ترجمه کتاب

دانشگاه آزاد تهران

۱۳۹۴

تجاری و همکاران

 

- پایان نامه های کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

سمت

"مطالعه عوامل موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش مدارس شهرستان یزد"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد راهنما

"ارتباط هوش معنوی با اخلاق ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی شهر تفت"

مدیریت ورزشی

استاد راهنما

"بررسی موانع اوقات فراغت فعال بیماران خاص شهر یزد با تاکید بر فعالیت های بدنی"

مديريت اوقات فراغت

استاد راهنما

"بررسی نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش ژیمناستیک استان یزد از دیدگاه کارشناسان"

ارشد مديريت بازاريابي

استاد راهنما

"بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارگران کارخانجات کاشی شهرستان میبد با تاکید بر فعالیت های ورزشی"

تربیت بدنی

استاد راهنما

"عوامل بازدارنده مشارکت معلمان زن شهر یزد در فعالیت های ورزشی - تفریحی"

مديريت اوقات فراغت

استاد راهنما

شناسایی و اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در استان یزد

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در باشگاه های ورزشی و تفریحی"

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت

استاد راهنما

"بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و کیفیت زندگی جانبازان شهر یزد"

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"بررسی عوامل موثر در جذب بانوان به ورزش صبحگاهی در شهر یزد"

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"عوامل موثر بر عدم مشارکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی - تفریحی شهر تفت"

مديريت ورزشي

استاد راهنما

تحلیل مکانی و مکان یابی پارک ها و فضاهای سبز شهری مناسب سالمندان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی شهر یزد

تربیت بدنی - مدیریت

استاد راهنما

"تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی"

مديريت اوقات فراغت

استاد راهنما

"ارتباط کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر یزد"

تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

استاد راهنما

توصیف و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی بافق با تاکید بر فعالیت ورزشی

مديريت ورزشي

استاد راهنما

تحلیل محیطی بر نقش ایستگاههای ورزشی پارکها در گذران اوقات فراغت شهروندان شهر یزد

مديريت ورزشي

استاد راهنما

مقایسه اثران روانی - اجتماعی بازی های رایانه ای و فعالیت ورزشی از دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه (اول) شهرستان خاتم

تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

استاد راهنما

" تعیین جایگاه فعالیت ورزشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان شهرستان میبد"

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارمندان بانک شهرستان میبد با تاکید بر فعالیت های ورزشی"

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"ارتباط خلاقیت با کارآفرینی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان یزد"

تربيت بدني-مديريت ورزشي

استاد راهنما

توسعه مدل تصویر برند ورزشکاران مشهور ایران

ارشد مديريت بازاريابي

استاد راهنما

عوامل موثر در ترویج فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تفت

مديريت ورزشي

استاد راهنما

"بررسی انتظارات شغلی با میزان انگیزه به تحصیل در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای استان یزد"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

"عوامل انگیزشی در تصمیم گیری مصرف کننده برای شرکت در پیش بینی مسابقات اسب دوانی"

ارشد مديريت بازاريابي

استاد مشاور

"ارتباط علی کیفیت رابطه با رفتار مصرف ورزشی: مطالعه موردی در باشگاههای ایروبیک"

ارشد مديريت بازاريابي

استاد مشاور

"تعیین عوامل موثر بر تصمیم خرید پوشاک ورزشی بر اساس آمیخته بازاریابی ورزشی مطالعه پوشاک ورزشی دایی"

تربيت بدني-مديريت ورزشي

استاد مشاور

"رابطه نیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی با تعارض کار خانواده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد"

مديريت ورزشي

استاد مشاور

"شناسایی موانع موثر بر توسعه گردشگری ورزشی شهرستان تفت"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

"نقش توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان خوزستان"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

"خلق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در بازار کفش ورزشی"

ارشد مديريت بازاريابي

استاد مشاور

"رابطه حمایت ورزشی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان حامی: مطالعه موردی کارخانه فولاد اصفهان"

ارشد مديريت بازاريابي

استاد مشاور

"تعیین موانع مشارکت ورزشی بانوان کارمند ادارات دولتی شهر جیرفت"

مديريت اوقات فراغت

استاد مشاور

"تعیین ارتباط بین هوش عاطفی با نفوذ موثر مدیران تربیت بدنی شهر یزد"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

"طراحی وتدوین نظام نامه اخلاقی ورزشی زورخانه ای استان خراسان جنوبی"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

تاثیر تخفیف قیمت ها و فروشگا ه بر قصد خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج

مديريت ورزشي

استاد مشاور

"نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی افراد معلول جسمی شهر کرمان"

تربیت بدنی - مدیریت

استاد مشاور

"تاثیر کشور خاستگاه برند بر ادراک مصرف کننده محصولات ورزشی (مطالعه موردی برند تن تاک)"

تربیت بدنی -  مديريت بازاريابي

استاد مشاور

"رابطه بین سبک زندگی با اوقات فراغت ورزشی در جوانان شهرستان ابرکوه"

مديريت ورزشي

استاد مشاور

مقایسه کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی در شهرستان اردکان

مديريت ورزشي

استاد مشاور

اربتاط ادراک از سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس با خلاقیت معلمان تربیت بدنی شهرستان اردکان

مديريت ورزشي

استاد مشاور

ارتباط بین کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی ورزشکاران دختر باشگاههای شهرستان شهریار

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت

استاد مشاور

ارزیابی آمادگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرهای یزد، اردکان، میبد در پذیرش مدیریت کیفیت جامع در سال ۱۳۹۵

مديريت ورزشي

استاد مشاور

"بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با خودکارآمدی در معلمان تربیت بدنی استان اصفهان"

تربيت بدني - مديريت ورزشي

استاد مشاور

 
 
راههای ارتباطی :
email_5.png fallah_mohsen [at] taftiau [dot] ac [dot] ir     
telefontwk_1.png ۰۳۵۳۲۶۲۸۰۰۰-۸۰۱۲ داخلی ۴۰۰۰
index_3.jpgساختمان اداری - طبه دوم - اتاق ریاست

 

 

 

 

 

  سوابق علمی و پژوهشي

 

   مقالات و کنفرانسهای ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی:

موضوع

نام همایش

زمان همایش

مکان همایش

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

    مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر:

نام مقاله

نوع مجله

توضیحات

silica nanoparticle size effect on meehanical properties and microstructure of cement mortar

(بررسی ریزساختارها وهیدراسیون ملات سیمان بااستفاده ازابعادهای مختلف نانوذرات سیلیس)

 

isi

 

Journal of American Science-Vol. 7-no.41-October2011

 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

  طرح های پژوهشی

  سوابق آموزشی
 

 

  email-icon-transparent.png

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.