ریاست

دکتر محسن فلاح    محسن فلاح.jpg

 

  سوابق تحصيلي

  سابقه استخدامي

 

  افتخارات - جوایز و تقدیرها

   سمت ها و سوابق اجرايي

 

 

 

 

 

  سوابق علمی و پژوهشي

 

   مقالات و کنفرانسهای ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی:

موضوع

نام همایش

زمان همایش

مکان همایش

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

    مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر:

نام مقاله

نوع مجله

توضیحات

silica nanoparticle size effect on meehanical properties and microstructure of cement mortar

(بررسی ریزساختارها وهیدراسیون ملات سیمان بااستفاده ازابعادهای مختلف نانوذرات سیلیس)

 

isi

 

Journal of American Science-Vol. 7-no.41-October2011

 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

  طرح های پژوهشی

  سوابق آموزشی
 

 

  email-icon-transparent.png

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.