نمایش تمام اخبار

مصاحبه پروژه 12 اسفند

مصاحبه پروژه تخصصی آقای مهندس شبانیان روز دوشنبه 94/1/2/10 ساعت 08:30 می باشد.

مصاحبه کارآموزی 11 بهمن

زمان تحویل و مصاحبه کارآموزی آقای مهندس خانی در نیمسال تابستان و اول 94 روز یکشنبه مورخ 1394/12/02 ساعت 08:30 در ساختمان آموزشی شماره 3 می باشد.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.