دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

چارت دروس(برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه)

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مقطع کاردانی:

1- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کاردانی ناپیوسته + تفکیک دروس ( سرفصل) کاردانی ناپیوسته

2- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارانی پیوسته (ورودیهای 91 به بعد) + تفکیک دروس (سرفصل)

3- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کاردانی پیوسته (ورودی قبل از 91) + تفکیک  دروس ( سرفصل)

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

4- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی ناپیوسته با 8/12واحد جبرانی + تفکیک دروس ( سرفصل) (12 واحد مختص کاردانی پیوسته غیر از تربیت بدنی و کاردانی ناپیوسته غیر تربیت بدنی- 8 واحد مختص کاردانی پیوسته تربیت بدنی)

5- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی ناپیوسته بدون واحد جبرانی + تفکیک دروس ( سرفصل) (فقط مختص کاردانی ناپیوسته تربیت یدنی)

 

مقطع کارشناسی:

6- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی پیوسته (ورودی قبل از 89 بدون گرایش) + تفکیک دروس ( سرفصل)

7- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی پیوسته گرایش مدیریت ورزشی + تفکیک دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.

8- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی پیوسته گرایش فیزیولوژی ورزشی + تفکیک دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.

9- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی پیوسته گرایش علوم انسانی (مختص ورودیهای مهر 92 به بعد) + تفکیک دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.

10- برنامه زمانبندی شده پیشنهادی گروه (چارت درسی) کارشناسی پیوسته گرایش علوم زیستی (مختص ورودیهای مهر 92 به بعد) + تفکیک دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 11 اسفند 1392 ، 08:18