مراحل ثبت نام و مدارک مورد نیاز

"مدارك لازم جهت ثبت نام در كليه مقاطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي تفت"

۱- اصل مدرك تحصيلي مقطع قبلي

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارداني پيوسته: با ارائه اصل مدرك ديپلم هاي فني و حرفه اي،كار و دانش،هنرستان نظام قديم ، سه ساله نظري ،پيش دانشگاهي،ديپلم نظام قديم و 3برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته: با ارائه اصل مدرك ديپلم هاي نظام قديم متوسطه ، پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه يا اصل گواهي موقت پايان تحصيلات دوره پيش دانشگاهي ،ديپلم چهار ساله هنرستان نظام قديم متوسطه و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته: ارائه اصل مدرك كارداني و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در  مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته: ارائه اصل مدرك كارشناسي و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع دكتري تخصصي :ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد و 3 برگ تصوير آن

تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه گواهي موقت پايان تحصيلات عكسدار و

الف : ارائه سفته يا چك به مبلغ 20 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و كارشناسي

ب : ارائه سفته يا چك به مبلغ 40 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد 

ج : ارائه سفته يا چك به مبلغ 300 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع دكتراي تخصصي 

  ثبت نام نمايد.

توجه : سفته يا چك داده شده ، پس از ارائه اصل دانشنامه مقطع قبلی به شماعودت داده خواهد شد.

۲- ارائه اصل شناسنامه و 3 سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه

۳- ارائه اصل كارت ملي و 3 برگ تصوير كارت ملي

۴- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه

۵- مداركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد و 3 برگ تصوير آن

الف - كارت پايان خدمت .

ب- كارت معافيت دائم .

ج- كارت معافيت موقت كه زمان آن منقضي نشده باشد .

د- شاغلين نيروهاي مسلح با ارائه گواهي عكس دار از ستاد نيروي مربوطه مبني بر موافقت با ادامه تحصيل .

هـ- متعهدين خدمت در آموزش و پرورش بايد علاوه برگواهي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ، مورد نياز بودن رشته و همچنين منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از اتمام تحصيلات در گواهي ذكر شده باشد.

و - برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت كه زمان آن منقضي نشده باشد .

ز- مشموليني كه از تاريخ فارغ التحصيلي تا زمان ثبت نام بيش از يكسال نگذشته باشد نيازي به ارائه برگه اعزام ندارند.

ح- پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه كه فاقد اصل مدرك تحصيلي مي باشند بايد برگه لغو معافيت تحصيلي دوره قبل خود را بهمراه داشته باشند .

مشموليني كه در حين خدمت سربازي مي باشند بايد گواهي از يگان خدمتي مبني بر نداشتن غيبت قبل از اعزام يا در حين خدمت همراه داشته باشند.

۶- يك نسخه پرينت از فرم های تكميل شده ثبت نام که در سايت دانشگاه موجود می باشد.

تذكر : فرمها بايد بدون هيچ گونه خدشه اي چاپ گردد . سياه بودن برگه ها ، ناخوانا بودن ، كم بودن تعداد برگه ها و ... قابل قبول نمي باشد .

۷-به همراه داشتن کارت بانکی که دارای رمز دوم م باشد .(برای پرداخت شهریه ثابت)

۸- به همراه داشتن چك صیادی (جدید) علي الحساب شهريه در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت براي مقاطع كارداني و كارشناسي 3فقره ، مقطع كارشناسي ارشد 4فقره و براي مقطع دكتري 5فقره  الزامي مي باشد.(پرداخت شهریه متغیر)

توجه:

كليه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارداني ناپيوسته و كارداني پيوسته كه با مدرك پيش دانشگاهي و ديپلم نظام قديم و ديپلم نظام جديد اقدام به ثبت مي نمايند مي بايست با مراجعه به اداره پست ، نسبت به تکمیل درخواست تاًييديه مدرك تحصيلي و ريزنمرات مقطع تحصیلی قبلی اقدام نموده و رسيد پستي آنرا به محل ثبت نام تحويل نمايند.

تذكر۱ : كليه پذيرفته شدگان حتماً بايستي فارغ التحصيل مقطع قبلي باشند و سپس نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايد. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد.

تذكر مهم:  اتباع خارجي كه فارغ التحصيل كشور ايران مي باشند`پس از ثبت نام در سايت saorg.ir و تكميل مدارك مربوطه از معاونت بين الملل دانشگاه ثبت نام آنان انجام مي پذيرد.

 

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع دکتری تخصصی اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نام در مقطع کاردانی ناپیوسته اینجا را کلیک کنید.

 

 

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.