لیست رشته های بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی )

لیست رشته های مقطع کارشناسی پیوسته واحد تفت

 

مهندسی معماری-60202

مهندسی عمران-40401

علوم و مهندسی آب 50397

مهندسی کامپیوتر-41054

مهندسی شهرسازی-60205

حقوق-20803

علوم ورزشی-21475

مترجمی زبان انگلیسی-20315

مدیریت بازرگانی

مطالعات خانواده

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته ی واحد تفت

 

حسابداری- 21301

تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی -21413

مهندسی فناوری عمران- نقشه برداری - 41435

 مهندسی فناوری مکانیک خودرو - 41430

مهندسی اجرایی عمران - 70402

معماری-60206

مهندسی نرم افزارکامپیوتر-41061

تکنولوژی برق قدرت

کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی 20882

مهندسی شهرسازی 60205

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 

لیست رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته ی  واحد تفت

 

 آموزش زبان انگلیسی-20307

حسابداری-21380

علوم ورزشی -21480

تربیت معلم آموزش ریاضی-30116

کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان -40423

کاردان فنی برق- 40555

نرم افزار کامپیوتر-41052

معماری-60184

 

لیست رشته های مقطع کاردانی پیوسته  واحد تفت

 

کاردانی پیوسته تربیت بدنی- 21408

کاردانی پیوسته حسابداری-21301

نرم افزار کامپیوتر 41052

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.