برگزاری سی و سومین جلسه شورای دانشگاه های آزاد اسلامی استان به میزبانی واحد تفت

سی و سومین جلسه رؤسای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزدبه میزبانی واحد تفت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دکتر جواهری رئیس دانشگاه مهمترین موضوعات این جلسه را بررسی و تحلیل پیشنهادات واحد های دانشگاهی در خصوص سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی دانش بنیان و غیر دانش بنیان و همچنین تجزیه و تحلیل گزارش آماری دفتر بازرسی استان از واحد های دانشگاهی استان برشمرد.

این جلسه به ریاست خانم دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار گردید.

 

 

 

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 
دسته بندی: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.