برای سلامتی و شفای عاجل مصدومین حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس در واحد علوم تحقیقات دعا کنیم.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.