با اکثریت قاطع آراء، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت به عنوان دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،25 نفر اعضای شورای مرکزی این سازمان در دویست و بیست و سومین نشست خود برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این شورا با اکثریت 21 رای به دکتر محمدرضا جواهری برای تصدی سمت دبیر اجرایی اول سازمان رای مثبت دادند که این اکثریت 84 درصدی آرا برای این سمت در تاریخ فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بی سابقه است.

دکتر محمدرضا جواهری تفتی تا بحال در دو دوره عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و در حال حاضر به طور همزمان، عضو کمیسیون های عمران و آموزش و پژوهش این سازمان  می باشد.

دبیر اجرایی اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جلب مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و بررسی مسائل مشترک این سازمان ها فعالیت می کند.

مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی برای ایجاد زمینه های مناسب انجام وظایف ارکان سازمان در امور برنامه ریزی، مدیرت، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی از دیگر زمینه هایی است که دبیر اجرایی اول سازمان در آنها نقش دارد.

همکاری با وزارت راه و شهرسازی در نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها، مذاکره و مشاوره با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون مرتبط با امور قضایی و انتظامی، حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان ها و مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در سطوح ملی و بین المللی از دیگر وظایفی است که دبیراجرایی در تحقق آنها مساعدت می نماید.

براساس قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان، شورای مرکزی این سازمان در تهران  مستقر و متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل می باشد. این شورا دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دبیران اجرایی او و دوم و دو منشی است که با اکثریت آرا به صورت سالیانه از میان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب می شوند.

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 
دسته بندی: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.