امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت و فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی واحد تفت و به نقل از دکتر محمدرضا جواهری تفتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت به منظور دستیابی به پیشرفته ترین علوم و فناوری های راهبردی و ارتقای علمی و کیفی متخصصان و حفظ روابط نزدیک بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی،صنعتی،ورزشی درجهت رفع نیازهای علمی، آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تفاهم نامه  همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت و فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی دکتر ضیایی به امضارسید.

 

 

 

 

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.